bestuur

Het bestuur van Stichting Zeep aan Zee bestaat uit:

Britta Bouma-Blok, voorzitter

Mathee Swenne, secretaris

Michiel de Mooij, penningmeester (vacature per 1 mei 2023)

Danny Groeneveld, bestuurslid

Het bestuur is aangetreden met twee doelen: enerzijds om de lopende activiteiten van de stichting te continuëren, anderzijds om de organisatie in lijn te brengen met de huidige richtlijnen voor het bestuur van een cultuur-organisatie. Dat er een interim-bestuur is, betekent automatisch dat we op zoek zijn naar bestuursleden die de stichting op korte termijn onder hun hoede willen nemen.

De stichting hanteert een rotatieschema: bestuursleden treden aan voor een termijn van minimaal drie jaar, met ieder jaar hooguit twee bestuursleden die uittreden, zodat continuïteit binnen het bestuur gewaarborgd blijft.

De stichting heeft momenteel drie bestuursleden, maar dat is niet genoeg. We zijn op zoek naar drie tot vijf bestuursleden om tot een bestuur van vijf mensen te komen. Naast een voorzitter, een secretaris en een penningmeester zijn we ook op zoek naar bestuursleden die zich willen richten op respectievelijk public relations inclusief website en social media en op human resources: alles wat met onze dierbare vrijwilligers te maken heeft.

Het huidige bestuur ziet het als een prioriteit de stichting in lijn te brengen met de moderne richtlijnen als de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.