bestuur

Het bestuur van Stichting Zeep aan Zee bestaat uit:

Danny Groeneveld, voorzitter

Mathee Swenne, secretaris

Michiel de Mooij, penningmeester

De stichting hanteert een rotatieschema: bestuursleden treden aan voor een termijn van minimaal drie jaar, met ieder jaar hooguit twee bestuursleden die uittreden, zodat continuïteit binnen het bestuur gewaarborgd blijft.

De stichting heeft momenteel drie bestuursleden, maar dat is niet genoeg. We zijn op zoek naar twee bestuursleden om tot een bestuur van vijf mensen te komen. In het bijzonder zijn we op zoek naar bestuursleden die zich willen richten op respectievelijk public relations inclusief website en social media en op human resources: alles wat met onze dierbare vrijwilligers te maken heeft.

Het huidige bestuur ziet het als een prioriteit de stichting in lijn te brengen met de moderne richtlijnen als de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Daarom zijn we ook op zoek naar twee mensen die zich als Raad van Toezicht willen inzetten om de stichting op de vingers te tikken en lastige vragen te stellen, kortom de stichting op het rechte pad te houden en conform de GCC verantwoord en betrouwbaar om te gaan met mensen, middelen en regelgeving.