bestuur en aanvullend comité

Van links naar rechts

– Marja Vink, productieleider

– Britta Blok, voorzitter bestuur

– Mathee Swenne, bestuurslid

– Martine Zeeman, artistiek leider

– Natasja Pylaeva, penningmeester

– Priscilla Goote, secretaris bestuur

– Barbara Bulten, bestuurslid

foto: Thomas Steenvoorden, buro binnen

De stichting bouwt aan een solide formatie aan bestuursleden met hart voor theater en maatschappelijk betrokken. We zijn nog op zoek naar bestuursleden die zich willen richten op respectievelijk public relations inclusief website en social media, en op human resources: alles wat met onze dierbare vrijwilligers te maken heeft.

Het bestuur is aangetreden met twee doelen: enerzijds om de lopende activiteiten van de stichting te continueren, anderzijds om de organisatie in lijn te brengen met de huidige richtlijnen voor het bestuur van een cultuur-organisatie.

De stichting hanteert een rotatieschema: bestuursleden treden aan voor een termijn van minimaal drie jaar, met ieder jaar hooguit twee bestuursleden die uittreden, zodat continuïteit binnen het bestuur gewaarborgd blijft.

Het huidige bestuur ziet het als een prioriteit de stichting in lijn te brengen met de moderne richtlijnen als de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.