financiering en ANBI

Theaterproducties verkeren altijd in een spagaat tussen kosten en baten. Live-voorstellingen trekken een betrekkelijk klein publiek waarvoor relatief hoge kosten gemaakt moeten worden. We proberen uiteraard de voorstellingen zo laagdrempelig mogelijk te houden. Voorstellingen zoals Zeep aan Zee produceert, zijn dan ook afhankelijk van subsidie, giften van cultuurfondsen, de inzet van vrijwilligers, de waardering door het publiek en donaties aan de stichting.

Zeker wanneer er ook professionals aangetrokken worden, is de productie van theatervoorstellingen een kostbare zaak. Professionals die recht hebben op een fatsoenlijke beloning als beschreven in de Fair Practice Code.

Gelukkig is de gemeente Noordwijk cultuur goedgezind en mogen we rekenen op ondersteuning voor onze inititatieven en producties die passen in het cultuurbeleid van de gemeente. Zeep aan Zee spreekt dan ook haar dank uit voor de jarenlange support door de gemeente.

Niet alleen de gemeente draagt bij aan onze producties, ook landelijke cultuurfondsen vraagt de stichting een bijdrage. Ook deze fondsen die ons keer op keer hebben ondersteund, zijn we hier een oprecht dankwoord verschuldigd.

Geen bijdrage in baar geld, maar wel een enorme bijdrage leveren onze vrijwilligers. Laten we er geen doekjes om winden: tijd is ook geld. Alle tijd en al het werk dat vrijwilligers de stichting cadeau doen, is van onschatbare waarde. Iedereen heeft het druk, druk, druk. Des te meer waarderen we dan ook de mensen die vrijwillig hun tijd beschikbaar stellen aan de stichting, onze steunpilaren. Lang niet alle klusjes zijn even leuk, maar ze moeten wel gedaan.

Speciaal tenslotte zijn de liefhebbers die simpelweg van toneel houden, cultuur willen stimuleren of hun waardering kenbaar willen maken middels een donatie aan de stichting. Vrienden van Zeep noemen we ze, deze liefhebbers die ons middels een donatie stimuleren door te gaan. Ze stellen geen eisen, vragen niets terug, hanteren geen voorwaarden. Ze houden gewoon van theater. U ook?

Zeep aan Zee heeft de ANBI-status. Dat betekent dat u uw donaties en giften aan Zeep aan Zee als aftrekpost op uw belastingaangifte kunt opvoeren. Een periodieke en notarieel vastgelegde schenking is zelfs volledig aftrekbaar.