vrienden

Zeep aan Zee heeft gelukkig veel vrienden. Onder onze vrienden rekenen we vrijwilligers, opdrachtgevers, sponsors, donateurs, subsidiegevers, cultuurfondsen en niet in de laatste plaats het publiek dat onze voorstellingen bezoekt en waardeert.