Swart Wyn

In Swart Wyn gaat een jonge vrouw uit de Zuid-Afrikaanse townships op zoek naar haar identiteit, geluk en trots. We volgen haar strijd om los te komen van familie en armoede en een eigen leven op te bouwen. Ongelijkheid vanwege huidskleur, ras en geslacht weerhouden haar niet daartegen in opstand te komen. Hoop, passie, geloof en doorzettingsvermogen bepalen haar reis.

Swart Wyn is gebaseerd op de levensverhalen van Zwarte Maria Evert en Vivian Kleynhans, twee parallelle verhalen die zich afspelen in de 18e en 21e eeuw. Beide weten al jong dat ze hun leven willen veranderen. Beide zijn rolmodellen in hun strijd.

Zwarte Maria Evert (1663) werd geboren in Fort de Goede Hoop. Evert van Guinea koopt haar en haar moeder, met wie hij leeft als man en vrouw. Hierdoor is Maria een ‘vry swart’ vanaf haar 13e. Bij zijn dood laat hij Welgelegen in Stellenbosch na aan Maria, die zo de eerste vrouwelijke vry swart boer wordt. Ze bezit als eerste vrouw verschillende farms en wordt een rijke en gerespecteerde vrouw.

Vervreemd van haar familie in een spiraal van mishandeling geeft Vivian Kleynhans niet op zich los te maken van haar achtergrond in armoede. Mishandeling, alcoholisme, werkloosheid, uitzichtloosheid, zwangerschap en geweld vormen de dagelijkse realiteit voor veel jonge gekleurde Afrikanen.

In deze voorstelling willen we laten ervaren wat er nodig is om boven jezelf te kunnen uitstijgen en erachter te komen dat je identiteit niet meer dan een overtuiging is.

Voor vrouwen wereldwijd is het nog steeds knokken voor gelijkheid. Ze krijgen vaak minder loon dan mannen, moeten het huishouden doen en hebben meer kans om slachtoffer te worden van geweld. De helft van de Zuid-Afrikaanse vrouwen is ooit al het slachtoffer geweest van fysiek en seksueel geweld.

Succesverhalen inspireren. In ‘Wanneer water wyn word’ beschrijft Vivian de weg van haar township naar Stellenbosch. Ondertussen draagt ze fysiek en financieel zorg voor haar familieleden. Als gekleurde vrouw wordt ze desondanks anno 2022 door een aantal blanke wijnboeren nog steeds niet geaccepteerd.

Haar verhaal is een inspiratie voor iedereen, ook voor Nederlandse jongeren en vrouwen die zich willen ontwikkelen in een wereld van ongelijke kansen en verschillende culturele achtergronden.